ECDL TANFOLYAM INFO

Webkezdő

A modul célja

Az ECDL Webkezdő modulvizsga követelménye (Syllabus 1.5), hogy a jelölt tisztában legyen a Webszerkesztés fogalmával, és képes legyen egy weboldalt létrehozni. A jelöltnek értenie kell a HTML néhány alapvető elvét és képesnek kell lennie egyszerű kódolási feladatok megoldására. Emellett tudnia kell webszerkesztő használatával web oldalakat létrehozni, szöveget formázni, frame-eket használni, űrlapokat és táblázatokat létrehozni. El kell tudnia menteni munkáját, képeket kell használnia, és fel kell tudni töltenie a site-ot a World Wide Web-re. Tisztában kell lennie továbbá a biztonsággal kapcsolatos kérdésekkel és a webes közzétételre vonatkozó törvényi szabályozással. Alapvető alkalmazói ismeretek, fájlok megnyitása és zárása, a számítógép és fájlkezelő rendszerének ismerete alapkövetelmény a modul teljesítéséhez.

Kategória

Csoport

Szám

Leírás

1.1 A web alapfogalmai 1.1.1 Alapvető fogalmak 1.1.1.1 A World Wide Web (web) és az internet fogalmának meghatározása. Legfontosabb jellemzőik. A web, mint az internet egyik szolgáltatása. A web, mint az interneten lévő kereszthivatkozott hipertext dokumentumok halmaza.
    1.1.1.2 A böngésző (browser) és a web szerver fogalma. A böngésző, mint a web szerveren tárolt tartalom elérésének eszköze.
    1.1.1.3 Az URL fogalma.
    1.1.1.4 Protokollok és használatuk. Az elsődleges protokollok megkülönböztetése: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP.
  1.1.2 Információ a weben 1.1.2.1 Az információ webes közzétételének előnyei: költség hatékonyság, széles közönség elérése, egyszerű frissítés, párbeszéd a közönséggel.
    1.1.2.2 A hiperhivatkozás (hiperlink) fogalma.
       
1.2 HTML 1.2.1 A HTML alapjai 1.2.1.1 A HTML fogalma. A HTML, mint szoftverfüggetlen, egyszerű szövegformátumban készült kód.
    1.2.1.2 A HTML site-ok hierarchikus rendbe szerveződnek.
    1.2.1.3 A W3C konzorcium szabály ajánlásai a HTML-re. Ezen ajánlások követéséből származó előnyök: a web oldal több böngészőben is működőképes, fogyatékkal élők is elérhetik.
  1.2.2 Egszerű oldal létrehozása 1.2.2.1 A HTML oldal elrendezéséhez szükséges leggyakoribb tag-ek használata: <HTML>, <head>, <title>, <body>, <hr>, <img>, <ul>, <ol>, </td>
    1.2.2.2 Bekezdés stílusok alkalmazása.
    1.2.2.3 Félkövér és dőlt stílusok alkalmazása.
    1.2.2.4 Betűszín, –típus és méret tag-gel.
    1.2.2.5 Web oldal forráskódjának megtekintése.
       
1.3 HTML–szerkesztő 1.3.1 Alkalmazás használata 1.3.1.1 Új fájl létrehozása HTML-szerkesztővel.
    1.3.1.2 Oldalnézetek közti váltás.
  1.3.2 Szövegbevitel és –formázás 1.3.2.1 Leginkább alkalmazott betűkészletek, amelyek a bööngészőkben jól jelennek meg: Arial, Times, Courier, Helvetice.
    1.3.2.2 Szöveg beírása, módosítása.
    1.3.2.3 Az abszolút, relatív betűméret és használatuk.
    1.3.2.4 Szövegformázás: félkövér és dőlt stílus.
    1.3.2.5 Szövegformázás: színek.
  1.3.3 Bekezdés– és oldalformázás 1.3.3.1 Bekezdés tulajdonságainak beállítása: igazítás, behúzás.
    1.3.3.2 Bekezdés vége jel és sor vége jel beszúrása.
    1.3.3.3 Oldal háttérszínének beállítása.
    1.3.3.4 Oldal hiperhivatkozás jelölő színének beállítása.
    1.3.3.5 Háttérkép alkalmazása egy oldalra.
    1.3.3.6 Oldal margóinak módosítása: felső és bal oldali margó.
    1.3.3.7 Cím megadása, módosítása.
    1.3.3.8 A CSS fogalma, használata.
  1.3.4 Hiperhivatkozások 1.3.4.1 Fájlra mutató hiperhivatkozás megadása szövegre, képre.
    1.3.4.2 Web oldalra mutató hiperhivatkozás megadása szövegre, képre.
    1.3.4.3 E-mail-re mutató hiperhivatkozás megadása szövegre, képre.
    1.3.4.4 Hiperhivatkozással aktivált tartalom megjelenésének beállítása: ugyanaz az ablak, új ablak, frame.
  1.3.5 Táblázatok 1.3.5.1 Táblázat beillesztése, törlése.
    1.3.5.2 Táblázat igazítása balra, középre, jobbra.
    1.3.5.3 Sorok, oszlopok beszúrása, törlése.
    1.3.5.4 Cellák egyesítés, felosztása.
    1.3.5.5 Oszlop szélesség, sormagasság beállítása.
    1.3.5.6 Cellák háttérszínének módosítása. Táblázat háttérszínének módosítása.
    1.3.5.7 Háttérgrafika, kép elhelyezése táblázatban.
    1.3.5.8 Táblázat szegélyvastagságának módosítása.
    1.3.5.9 Táblázat szegélyvonalainak megjelenítése, elrejtése.
    1.3.5.10 Cellabélés (padding) állítása.
  1.3.6 Frame-ek (Keretek) 1.3.6.1 A frame forgalma.
    1.3.6.2 Frame-es sablon kiválasztása.
    1.3.6.3 Frame elrendezésének beállítása.
    1.3.6.4 Abszolút és relatív frame méret.
    1.3.6.5 Frame elemek elnevezése.
    1.3.6.6 Egymásba ágyazott frame-ek.
    1.3.6.7 Frame-es oldal kiegészítése új frame-mel.
    1.3.6.8 Gordítősáv-tulajdonságok: kötelező, tiltott, szükség szerinti megjelenés.
    1.3.6.9 A tartalom és a frame közti legkisebb margó beállítása.
    1.3.6.10 Szegély jellemzői: szélesség, szín, szegély tiltása.
  1.3.7 Egyszerű űrlapok 1.3.7.1 Űrlap elhelyezése oldalon.
    1.3.7.2 Egysoros, többsoros szövegmező elhelyezése.
    1.3.7.3 Szövegmező kezdeti értékének beállítása.
    1.3.7.4 Submit és reset gombok elhelyezése.
    1.3.7.5 A submit és reset gombok tulajdonságainak, műveleteinek megadása.
    1.3.7.6 Űrlapmezők használata: listaelem, jelölőnégyzet, választókapcsoló.
    1.3.7.7 Űrlapmezők tulajdonságainak beállítása: listaelem, jelölőnégyzet, választókapcsoló.
       
1.4 Képek 1.4.1 Képformátum és méret 1.4.1.1 Elterjedt formátumok ismerete: GIF, JPEG, BMP, PNG. Alapvető jellemzőik: tömörítési minőség, az egyes formátumok helyes használata.
    1.4.1.2 A kép mérete és letöltési ideje közti kapcsolat.
  1.4.2 Képek mentése, manipulálása 1.4.2.1 Web oldalon lévő kép mentése adott meghajtó adott mappájába.
    1.4.2.2 Képernyőfotó készítése és mentése megadott helyre.
    1.4.2.3 Kép beszúrása HTML oldalra.
    1.4.2.4 Kép jellemőinek megadása: méret, szegély, helyettesítő szöveg, igazítás.
       
1.5 Feltöltés 1.5.1 Web site feltöltése 1.5.1.1 Web site web szerverre való feltöltésével kapcoslatos ismeretek.
    1.5.1.2 Web site feltöltése web szerverre.
       
1.6 Törvény és biztonság 1.6.1 A törvény 1.6.1.1 A weben elérhető képek, szövegek, hanganyagok tulajdonosi jogai.
    1.6.1.2 A web oldal tartalmára azon a ország törvényei vonatkoznak, amelyben a szerver van.
  1.6.2 Biztonság 1.6.2.1 Módok, ahogyan egy vírus a számítógépbe juthat.
    1.6.2.2 Lépések, a vírusok terjedésének megelőzésére: vírusirtó használata, vírus definiíciós adatbázis frissen tartása, adatok fogadása csak megbízható forrásból. A vírusok eltávolíthatók vírusirtó alkalmazásával.
    1.6.2.3 A tűzfal (firewall) fogalma. A tűzfal nem véd a vírusoktól.
    1.6.2.4 A cookie fogalma. A cookie bizalmas adatokat veszélyeztethet.
    1.6.2.5 A digitális tanusítvány fogalma.