ECDL TANFOLYAM INFO

3. modul - Szövegszerkesztés

Érvényes: 2009. február 1-jétől

Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a gyakorlati vizsga alapját képezi.

A modul célja

Ezen a vizsgán a vizsgázónak szövegszerkesztési ismereteiről kell számot adnia, egyszerű levelek és egyéb dokumentumok létrehozásával.

A sikeres vizsga követelményei:

  • Tudni kell dokumentumokkal dolgozni és azokat különböző fájl formátumokban elmenteni.
  • A hatékony munkavégzés érdekében tudni kell beépített funkciókat (pl. Súgó) használni.
  • Tudni kell olyan rövid dokumentumokat létrehozni és szerkeszteni, amelyeket meg lehet osztani másokkal, és továbbítani is lehet.
  • Tudni kell egy dokumentumba táblázatokat, képeket és rajzolt objektumokat beszúrni.
  • Tudni kell dokumentumokat körlevélhez előkészíteni.
  • Tudni kell beállítani az oldalszámozást, a nyomtatás előtt ellenőrizni a helyesírást.
Kategória Csoport Szám Leírás
3.1 Az alkalmazás használata 3.1.1 Dokumentumok használata 3.1.1.1 A szövegszerkesztő alkalmazás megnyitása és bezárása. Dokumentumok megnyitása bezárása
3.1.1.2 Új dokumentum létrehozása (alapértelmezett sablon segítségével), egyéb elérhető sablonok (pl. feljegyzés, fax, napirend) használata
3.1.1.3 A dokumentum elmentése egy meghajtó megadott helyére. A dokumentum elmentése más néven egy meghajtó megadott helyére
3.1.1.4 A dokumentum elmentése más fájlformátumban, például: szöveges állomány, RTF (Rich Text Format), sablon, szoftverspecifikus fájlkiterjesztés, más verziószám
3.1.1.5 Váltás a megnyitott dokumentumok között
3.1.2 Hatékonyság növelése 3.1.2.1 Az alkalmazáshoz szükséges alap opciók beállítása: felhasználónév, alapértelmezett mappa megnyitása, dokumentum mentése
3.1.2.2 A Súgó funkcióinak használata
3.1.2.3 A nagyítás/kicsinyítés (zoom) funkció használata
3.1.2.4 A beépített eszköztárak megjelenítése és elrejtése, a sáv (ribbon) visszaállítása és minimalizálása
3.2 Dokumentum létrehozása 3.2.1 Szöveg bevitele 3.2.1.1 A dokumentum nézetei közötti váltás
3.2.1.2 Szöveg bevitele a dokumentumba
3.2.1.3 Szimbólumok, különleges karakterek beszúrása pl. ©, ®, ™
3.2.2 Kijelölés, szerkesztés 3.2.2.1 A nem nyomtatandó karakterek megjelenítése és elrejtése. (Pl. szóköz, bekezdés, kézi sortörés, tabulátor)
3.2.2.2 Karakter, szó, sor, mondat, bekezdés és a dokumentum teljes törzsszövegének kijelölése
3.2.2.3 A tartalom szerkesztése: új karakterek és szavak beszúrása a már létező szövegbe, a létező szöveg felülírása a felülírás mód használatával
3.2.2.4 Meghatározott szavak, kifejezések keresése a keresés parancs használatával
3.2.2.5 Meghatározott szó, kifejezés egyszerű cseréje a csere parancs használatával
3.2.2.6 Szöveg másolása, mozgatása egy dokumentumon belül és több megnyitott dokumentum között
3.2.2.7 Szöveg törlése
3.2.2.8 A visszavonás (undo) és az ismétlés (redo) parancsok használata
3.3 Formázás 3.3.1 Szöveg 3.3.1.1 Szöveg formátum megváltoztatása: betű mérete, betűtípus
3.3.1.2 Szövegformázási stílusok alkalmazása, például: félkövér, dőlt, aláhúzott
3.3.1.3 Felső és alsó index alkalmazása a szövegben
3.3.1.4 Különböző színek alkalmazása
3.3.1.5 Kisbetűs és nagybetűs írás közötti váltás alkalmazása a szövegben
3.3.1.6 Automatikus elválasztás használata
3.3.2 Bekezdés 3.3.2.1 Bekezdések létrehozása és egyesítése
3.3.2.2 Kézi sortörés (lágy Enter) beszúrása és törlése
3.3.2.3 Megfelelő gyakorlat a szöveg igazításban: igazítás, behúzás, tabulátor használata felesleges szóközök helyett
3.3.2.4 Szöveg igazítása balra, jobbra, középre és sorkizártan
3.3.2.5 Bekezdések behúzása balra, jobbra, az első sorra alkalmazva
3.3.2.6 Tabulátor határoló jelek beállítása, törlése és alkalmazása: balra, középre, jobbra és tizedes számhoz igazítással
3.3.2.7 Megfelelő gyakorlat bekezdés térközök alkalmazásában: Enter billentyű helyett térköz alkalmazása a bekezdések között
3.3.2.8 Térköz alkalmazása bekezdések előtt és után, egyszeres, másfeles és dupla sorköz alkalmazása a bekezdésben
3.3.2.9 A felsorolásjelek és a számozás hozzáadása, törlése egyszintű listából. Váltás a különböző felsorolás és számozás stílusok között egyszintű listában
3.3.2.10 Szövegdoboz és háttérszín hozzáadása a bekezdéshez
3.3.3 Stílusok 3.3.3.1 Létező betűstílus alkalmazása kiválasztott szöveghez
3.3.3.2 Létező bekezdésstílus alkalmazása egy vagy több bekezdésben
3.3.3.3 Formázást másoló eszközök használata
3.4 Objektumok 3.4.1 Táblázat létrehozása 3.4.1.1 Táblázat létrehozása adat beszúrásához
3.4.1.2 Adat beszúrása, szerkesztése táblázatban
3.4.1.3 Sorok, oszlopok, cellák és a teljes táblázat kijelölése
3.4.1.4 Sorok és oszlopok beszúrása és törlése
3.4.2 Táblázat formázása 3.4.2.1 Az oszlopszélesség és a sormagasság megváltoztatása
3.4.2.2 A cellahatárok vonalvastagságának, szélességének és színének megváltoztatása
3.4.3 Importált objektumok 3.4.3.1 Objektum beszúrása (kép, fotó, rajz, grafika, grafikon) a dokumentum adott helyére
3.4.3.2 Objektum kiválasztása
3.4.3.3 Objektumok másolása, mozgatása egy dokumentumon belül és több megnyitott dokumentum között
3.4.3.4 Objektumok méretezése, törlése
3.5 Körlevél készítés 3.5.1 Előkészítés 3.5.1.1 Dokumentum megnyitása és előkészítése törzsdokumentumként a körlevélhez
3.5.1.2 Levelezési lista és más adatfájl kiválasztása
3.5.1.3 Adatmező beszúrása a törzsdokumentumba (levél, levélcímkék)
3.5.2 Kimenet 3.5.2.1 A címlista és a levél egyesítése új fájlként vagy nyomtatandó dokumentumként
3.5.2.2 Körlevél nyomtatása: levelek, címkék
3.6 Kimeneti anyagok előkészítése 3.6.1 Beállítás 3.6.1.1 Dokumentum elrendezésének megváltoztatása, álló, fekvő laptájolás. Papírméret megváltoztatása
3.6.1.2 A teljes dokumentum margóinak megváltoztatása: felső, alsó, bal és jobb margók
3.6.1.3 Megfelelő gyakorlat oldalak hozzáadásában: oldaltörés beszúrása Enter helyett
3.6.1.4 Oldaltörés beszúrása és törlése a dokumentumban
3.6.1.5 Élőfej (fejléc) és élőláb (lábléc) szövegének megadása és módosítása
3.6.1.6 Mezők hozzáadása élőfejhez (fejléchez) és élőlábhoz (lábléchez): dátum, oldalszám, információ, fájlnév
3.6.1.7 Automatikus lapszámozás alkalmazása
3.6.2 Ellenőrzés és nyomtatás 3.6.2.1 A dokumentum helyesírás-ellenőrzése és a szükséges módosítások elvégzése, például helyesírási hibák kijavítása vagy az ismétlődő szavak törlése
3.6.2.2 Szavak hozzáadása a beépített szótárhoz a helyesírás-ellenőrző használatával
3.6.2.3 Nyomtatási kép megtekintése
3.6.2.4 A dokumentum nyomtatása egy telepített nyomtatóval, nyomtatási tartomány kiválasztása: teljes dokumentum, aktuális oldalak, példányszám megadása